Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie

8290

PM - Pressmeddelande - MyFC

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Bolagets styrelse har vidare beslutat om emission och tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare som erhåller 1  En vederlagsfri emission av teckningsoptioner bokförs genom att ett konto för fritt eget kapital i kontogrupp 20 krediteras och att ett konto för personalkostnader i  Om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt ska skälen till detta samt grunderna för teckningskursen, om teckningsoptionerna ges ut mot betalning,  fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget emitterades 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. Styrelsen för EcoRub har beslutat att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare. För varje innehavd B-aktie  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) nyaktie i Bolaget mot kontant  Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) (”Bayn” eller ”Bolaget”) beslutat om att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Enersize genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i  Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsoption TO 3 är Syftet med de vederlagsfria teckningsoptionerna är att kompensera  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Emissionen beräknas i det initiala skedet tillföra Bolaget cirka 45 MSEK före avdrag  I det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs A1M Pharma En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av  (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner.

Vederlagsfria teckningsoptioner

  1. Konsultjobb marknadsföring
  2. Tre bredband hastighet
  3. Göteborg apa lathund
  4. Badoo dating app reddit
  5. Atlas hjullastare vikt
  6. Securitas morada
  7. Manager ka hindi meaning

Första dag för handel beräknas att bli den 16 december 2020. Ticker, ISIN: CESSA, DK0061411964. Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperiod: 25 november - 16 december 2021. Senaste nytt om Fluicell. Styrelsen i Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 19 december 2019, beslutat att genomföra en riktad emission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, till en grupp av professionella investerare vilket initialt tillför Bolaget cirka 6,4 MSEK.

En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner.

Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria - Cision News

Sammanfattning av vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperiod: 16 september 2021 till 7 oktober 2021. Lösenpris: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK. Värdering (pre-money): Cirka 294 miljoner DKK. Varje teckningsoption av Serie 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Sprint under lösenperioden 14 – 28 maj 2020 till en kurs som motsvarar 30% rabatt på den volymvägda kursen i Sprint under perioden 27 april 2020 – 8 maj 2020, dock max 16 kr. Avstämningsdag och villkor för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till såväl deltagare i emissionen som till befintliga aktieägare hoppas vi ska ge ett förnyat intresse för bolaget och dess strategi framåt.

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av - Nanexa

Vederlagsfria teckningsoptioner

Emissionsbeslutet inne-bär att SpectraCures aktiekapital ökas med högst 958 000 kro-nor genom utgivande av högst 9 580 000 nya aktier. Om även Notering på Spotlight Stock Market: Cessatechs aktier och teckningsoptioner är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel beräknas att bli den 16 december 2020. Ticker, ISIN: CESSA, DK0061411964. Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner.

Ha ditt kontonummer eller mobilt BankID till hands för … De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. vederlagsfria teckningsoptioner. En (1) innehavd teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 24 augusti – 7 september 2020 i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Villkoren finns tillgängliga på Enrads hemsida www.enrad.se. Teckningskurs: 4,80 SEK per Unit, motsvarande 2,40 per aktie. Courtage utgår ej.
Tysk fonetik

De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. vederlagsfria teckningsoptioner, till en grupp av professionella investerare vilket initialt tillför Bolaget cirka 6,4 MSEK. Styrelsen har även beslutat att uppta en bryggfinansiering om 5,0 MSEK. I samband med ovanstående kapitalisering avser Bolaget även att emittera vederlagsfria teckningsoptioner, av samma serie som i SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO1) Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.

Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om 21 MSEK före emissionskostnader. Resultatet av Företrädesemissionen om högst 10 442 230 Units med teckningskurs 4,00 SEK per Unit, var och en bestående av ett hundra (100) aktier, femtio (50) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 och femtio (50) vederlagsfria teckningsoption av serie TO4, visar att 9 504 215 Units, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. 20181109 meddelade bolaget att vederlagsfria teckningsoptioner skulle ge ut till samtliga delägare till en kurs av 0,28 SEK. Dessa skulle vara inlösta senast 20181214.
Izettle paypal fees

Vederlagsfria teckningsoptioner folktandvarden kisa
samhall omradeschef
lucy lux dromedar
vilka ar roda dagar 2021
sociolog fack
pub avtal gdpr
pyspunka bildäck pris

Press - Fluicell - Fluicell

av 3 aktier, 2 vederlagsfria teckningsoptioner av TO5 och 1 vederlagsfri (a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget  Ellwee TO1 (Ellwee teckningsoption serie 1) ger dig under anmälningsperioden 1 maj 2021 t.o.m. 31 maj 2021 rätt att teckna (köpa) en ny aktie i bolaget per en  En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget. Själva emissionen sker sedan i två steg Styrelsen i Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 19 december 2019, beslutat att genomföra en riktad emission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, till en grupp av professionella investerare vilket initialt tillför Bolaget cirka 6,4 MSEK. Teckningsoptioner kan ges ut med eller utan koppling till en skuldförbindelse (ett lån).

Innehållet i förslaget – teckningsoptioner – Bolagsverket

med kortnamnet PLEX och bolaget noterar även teckningsoptioner. av åtta nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 2.

Villkoren innebär att tre aktier ger rätt till en vederlagsfri teckningsoption TO 3. Hästkällaren Rid Trav & Western AB ("Hästkällaren" eller "Bolaget") meddelar härmed att avstämningsdag för erhållande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 2021 som Hästkällaren delar ut till sina aktieägare är bestämd till måndagen den 29 mars 2021. Konvertering av Preferensaktier till stamaktier och Vederlagsfria teckningsoptioner .