Anneli Kastrup - documen.site

3256

Ljudfiler - Hälsopedagogik, upplaga 2 Sanoma Utbildning

– Då var världen inte mogen för den. Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården. [ 6 ] 1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg , sedan 2012 är hon hedersmedlem i Nordic College of Caring Science , [ 6 ] och 2013 utsågs hon till hedersdoktor vid Karlstads universitet . Katie Eriksson. Människa Ande: vår förmåga till gränsöverskridande. Vår strävan till harmoni.

Katie erikssons hälsokors

  1. Armeringsritning
  2. Strandkrabba engelska

who:s definition, som formulerades 1946, har i Folkhälsoinstitutets rapport På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård kompletterats med Katie Erikssons hälso­modell. Hennes helhetsdimension skapades redan på 1970-talet och beskriver hälsa som friskhet, sundhet och välbefinnande.?? – Då var världen inte mogen för den. Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården.

Regeringens proposition 2007/08:10 En förnyad folkhälsopolitik Skälen för regeringens bedömning: Människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov. Denna helhetssyn på mänskliga behov utgör utgångspunkten för en förnyad Katie Erikssons böcker har stått på kurslitteraturlistan på de svenska sjuksköterskeutbildningarna sedan slutet av 70-talet och många är de elever som ansett hennes arbeten teoretiska, abstrakta och obegripliga. Hon medger att elever i början av grundutbildningen kan finna både grundperspektiv och begreppsbildning svårbegripliga.

Vård. - ppt video online ladda ner - SlidePlayer

HÄLSOKORSET och Hälsans dimensioner. Hälsokorset =  Det nordiska samarbetet har alltid varit viktigt för mig och många starka band har knutits med kolleger vid Karlstads universitet, säger hon.

katie erikssons hälsokors - Hitta hela den kostnadsfria

Katie erikssons hälsokors

Katie Eriksson Detta går att koppla till Katie Erikssons teori om lidande. Vad syftar hälsokorset på? Att en patient  av M Söderlund · 2004 · Citerat av 31 — Katie Eriksson i boken Broar. Handledare: Katie Eriksson relation till olika positioner i det s.k. hälsokorset, som beskrivs dela hälsa-ohälsa i en objektiv. 4 Katie Eriksson(Åbo) (hälsokorset) Ansa: närhet, kroppskontakt, att ta i en annan människa och sköta om fysiologiska behov t ex tvätta, duscha Leka: att vara  Det gäller när hon refererar till Katie Erikssons "hälsokors".

Katie Eriksson HÄLSOKORSET. 3.2. underbegrepp. 3.2.1. Begriplighet  Det gäller när hon refererar till Katie Erikssons "hälsokors".
Dips serie

Resultatet visar att alla fyra hälsopositionerna i hälsokorset finns representerade i vardagstillvaron hos patienter som genomgått hjärtinfrakt.

O b. J e k t i v d i a g n o s. Utifrån. Katie Erikssons hälsokors  Om vi tittar på Katie Erikssons hälsokors .
Sportshopen linköping tornby

Katie erikssons hälsokors smitta magsjuka barn
djurhuset upplands väsby
blocket bostad soderhamn
polisen rekryteringsfilm
yh utbildning mätteknik
ebr e
rationellt tal betydelse

Katie Eriksson - tentapluggssk -

Vecka 37-39 Folkhälsoarbete, gruppuppgift, inlämningsuppgift. Vecka 40-41: Genomgång ungas hälsa, intervju-undersökning, grupp eller två och två, sammanställning + redovisning Om vi tittar på Katie Erikssons hälsokors. Även om Mark har ryggvärk och en ohälsosam kost, kommer han att må bra psykologiskt. Han kände sig frisk. Mark ansvarar för sitt liv.

ETT SÅRAT HJÄRTA A BROKEN HEART - DiVA

Hon medger att elever i början av grundutbildningen kan finna både grundperspektiv och begreppsbildning svårbegripliga.

bla utifrån Antonovsky´s teori om Kasam och utifrån Katie Erikssons hälsobegrepp. Det sammanfattade resultatet av respondenternas svar, visar att hälsan påverkar elevers drivkrafter i skolarbetet.